Prečo investovať s nami:

Reálne hodnoty
Investícia do skutočného projektu s mimoriadnym potenciálom.
Investujete do reálnych hodnôt, ktoré si môžete doslova ohmatať.

Garancia
Najväčšou výhodou našich dlhopisov je ich zabezpečenie majetkom. Toto zabezpečenie je vo forme záložného práva na presne určené nehnuteľnosti v prospech investorov čo nás odlišuje na trhu.

Pravidelný výnos
Výnosy z dlhopisov sa vyplácajú pravidelne v ročných intervaloch s vrátením istiny v presne stanovenom termíne.

Vysoké fixné úroky 6% p.a.
V porovnaní so sporiacimi účtami a vkladovými depozitmi, ktoré sú bežne na trhu k dispozícii, ponúkajú dlhopisy atraktívne výnosy. Naša ponuka je 6% p.a.

Investícia od 5 000 EUR
Nemusíte investovať milióny ako u väčšiny veľkých podielových fondov. Náš produkt je navrhnutý tak, aby bol dostupný pre každého.